top of page

MEIST

Meie kogemus ja kompetentsid

Oleme tegutsenud Eesti täiskasvanute täienduskoolituse turul juba 21 aastat. Pakkudes kvaliteetset koolitust ja konsultatsiooni aitame organisatsioonidel saavutada nende eesmärke arendades töötajate teadmisi ja oskuseid. 


Oleme spetsialiseerunud organisatsioonisiseste koolituste läbiviimisele, mis annab võimaluse teha iga koolitus vastavalt sellise suunitluse ja rõhuasetusega, millest konkreetne tellija kõige enam kasu saab.

Viime läbi organisatsioonisiseseid koolitusi nn. rätsepatöö põhimõttel - koolituste programmid koostame spetsiaalselt konkreetsele kliendile lähtuvalt tellija koolitussoovist ja -vajadusest.


Omame pikaajalist kogemust ja kompetentsi koolituste läbiviimisel järgnevates valdkondades: juhtimine, meeskonnatöö, müük ja teenindus, isiksuse areng.


Viime läbi nii lühemaid organisatsioonisiseseid koolitusi kui ka pikaajalisi arenguprogramme - töötajate arendamine on järjepidev protsess.

MEIST: About
uus pilt.jpg

KRISTI MÄNNIK

tegevjuht

MBA rahvusvaheline ärijuhtimine (spetsialiseerumise suunaks organisatsioonide arendamine ja ärikonsultatsioon)


OÜ Lectus Koolitus ja Konsultatsioonid asjutaja


Kaitsnud Tartu Ülikoolis diplomitöö teemal „Brand’i kujundamine Eesti täiskasvanute täienduskoolituse turul“ ning magistritöö

Estonian Business School'is „Ostuotsustustegurid organisatsioonides koolitusteenuse valikul“.


Läbinud erinevaid kursuseid Eesti Kunstiakadeemias teemadel Trend & Fashion Forecasting, How to Create a Design Barand for International Markets jpt.


kristi@lectus.ee

+372 56691500

MEIST: Team
bottom of page