top of page
taust.jpg

KOOLITUSED

Toote/ teenuse põhine juhtimine loe edasi

Mida teevad maailma tipp 10 ettevõtet, et nad korduvalt vallutavad oma klientide südamed vaatamata päris tõsistele tagasilöökidele? Mis on mustrid suhtumises ja tegevustes hinnatud toodete ja teenuste puhul? Aga vihatud toodete ja teenuste puhul? Koolitusel analüüsitakse metoodikat ja arutatakse, millist praktikat saaks kasutada konkreetne organisatsioon. Teemad: toote/ teenuse põhine juhtimine, organisatsiooni väärtuspakkumine, kogemuse kujundamine (UX design), kuvand (branding). 

Tulemuslik meeskonnatöö loe edasi

Töö tulemuslikkus ja edukus sõltub suures osas meie suutlikkusest oma tööst ja töökeskkonnast naudingut tunda. Meeskonnatöö koolituse eesmärgiks on täiendada juhtide ja meeskonnaliikmete teadmisi ja oskusi tulemuslike koostöösuhete ja hea töö-õhkkonna loomisel ning probleemide lahendamisel.

 

Esmaklassiline klienditeenindus loe edasi

Koolituse eesmärk on anda teadmisi teenindusest ja tippteenindusest, aidata mõista kliente, töökaaslasi ja iseennast, jagada teadmisi suhtlemisoskustest ja probleemsete olukordade lahendamise võimalustest.

Kliente hoidev teenindus tervishoiuasutuses loe edasi

Sujuv klienditeenindus tervishoiuasutuses on oluline nii patsientide heaolu tagamiseks kui ka selleks, et toetada tõhusat ja professionaalset tervishoiuteenust. Millised on patsientide õigustatud ootused neid teenindavale personalile? Kuidas maandada patsientide hirme? Koolituse käigus saavad teenindajad teadmisi kliente hoidvast teenindusest ning õpivad erinevaid võtteid, kuidas toime tulla tööpingetega.

Kõiki koolitusi saab tellida sisekoolitusena. Koolituse lõplik ülesehitus, fookus, täpne sisu ja maht kokkuleppel.

 

Koolitused toimuvad üle Eesti, tellijale sobival ajal ja kohas, vajadusel aitame koolituskoha valikul ja organiseerimisel - hoolitseme koolituse sujuva toimimise eest.

Töötame välja lahenduse, mis vastab sinu organisatsiooni vajadustele!

bottom of page