top of page
taust.jpg

KOOLITUSED

Oleme välja töötanud mõned näidisprogrammid, et saaksite parema ülevaate meie poolt pakutavast. Meie uued koolitused:

Toote/ teenuse põhine juhtimine loe edasi

Koolituse eesmärk on tutvustada toote või teenuse kandvaid omadusi ja nende mõõdikuid erinevate rollide vaatest praktiliste näidete alusel. Teemad: toode/teenus, väärtuspakkumine ja eesmärgid, kogemuse kujundamine (UX design), kuvand (branding), tellija näitega praktiline töö.

Tulemuslik meeskonnatöö loe edasi

Töö tulemuslikkus ja edukus sõltub suures osas meie suutlikkusest oma tööst ja töökeskkonnast naudingut tunda. Koolituse eesmärgiks on täiendada juhtide ja meeskonnaliikmete teadmisi ja oskusi tulemuslike koostöösuhete ja hea töö-õhkkonna loomisel ning probleemide lahendamisel.

 

Esmaklassiline klienditeenindus loe edasi

Koolituse eesmärk on anda teadmisi teenindusest ja tippteenindusest, aidata mõista kliente, töökaaslasi ja iseennast, jagada teadmisi suhtlemisoskustest ja probleemsete olukordade lahendamise võimalustest.

Kliente hoidev teenindus tervishoiuasutuses loe edasi

Sujuv klienditeenindus tervishoiuasutuses on oluline nii patsientide heaolu tagamiseks kui ka selleks, et toetada tõhusat ja professionaalset tervishoiuteenust. Millised on patsientide õigustatud ootused neid teenindavale personalile? Kuidas maandada patsientide hirme? Koolituse käigus saavad teenindajad teadmisi kliente hoidvast teenindusest ning õpivad erinevaid võtteid, kuidas toime tulla tööpingetega.

Kõiki koolitusi saab tellida sisekoolitusena. Koolituse lõplik ülesehitus, fookus, täpne sisu ja maht kokkuleppel.

 

Koolitused toimuvad üle Eesti, tellijale sobival ajal ja kohas, vajadusel aitame koolituskoha valikul ja organiseerimisel - hoolitseme koolituse sujuva toimimise eest.

Töötame välja lahenduse, mis vastab sinu organisatsiooni vajadustele!

bottom of page