top of page

TULEMUSLIK MEESKONNATÖÖ

Sihtgrupp: keskastme juhid ja nende meeskonnad

Eesmärk: täiendada juhtide ja meeskonnaliikmete teadmisi ja oskusi tulemuslike  koostöösuhete ja hea töö-õhkkonna loomisel ning probleemide lahendamisel.

Grupi suurus:  4-12 inimest


Toimumise aeg ja koht: kokkuleppel


Maht ja ajakava: kokkuleppel, nt 1-päev

Osalejad on koolituspäeva tulemusena:

 

  • mõtestanud tulemuslike koostöösuhete juhtimise ja hea tööalase suhtlemisõhkkonna loomise põhimõtteid

  • analüüsinud seniseid õnnestumisi ja takistusi

  • võtnud arenguülesandeid soovitud eesmärgi saavutamisel


Teemad


  • Tulemusliku meeskonnatöö tunnused ja koostöö olemus. Vastuolud meeskonnas: kas õnn või õnnetus?

  • Meeskonna kujundamine erinevatel arenguetappidel ja tiimi juhi tegevused.

  • Mis on positiivne juhtimine ja töökulutuur? Positiivse juhtimine ja positiivse tööõhkkonna kujundamise võimalused.

  • Koostööd meeskonnas soodustavad ja takistavad tegurid.

  • Senise tegevuspraktika sh koostöö hindamine ja suhtlemisharjumuste kaardistus ning analüüs.

  • Kuidas juhina ja ka meeskonnaliikmena tunnustada ja motiveerida?

  • Kuidas igapäevatöös kasutada coach-iva juhtimise tehnikaid?


Töötamise viis: Koolituspäeva teemade käsitlemisel on olulisel kohal praktiline tegevus, st iga teemakäsitlus on seotud arutelude ja individuaalse refleksiooni ja grupitöödega. Koolituspäeva materjal valmib „posteritena“ osalejate kaasabil.


Läbiviija: Maret Ahonen, NLP ärikoolituse sertifitseeritud konsultant (NLP Master Practitioner), MBA/TÜ Turundus ja juhtimine (organisatsiooni arendamine).

Koolituse tellimine: koolitust saab tellida sisekoolitusena, maht ja ajakava kokkuleppel. Võta meiega ühendust ja me loome sinu jaoks sobiva pakkumise! 

bottom of page