top of page

TOOTE/ TEENUSE PÕHINE JUHTIMINE

Sihtgrupp: juht koos oma meeskonnaga

*Sobib ka rahvusvahelisele meeskonnale, koolitus toimub sel juhul inglise keeles

 

Koolituse eesmärk: tutvustada toote või teenuse kandvaid omadusi ja nende mõõdikuid erinevate rollide vaatest praktiliste näidete alusel. Ühiselt kaardistame tellija valitud näidise ning loome sellele sobiva menetluse metoodika.

Teemad

1. Toode/teenus

 

Mida teevad maailma tipp 10 ettevõtet, et nad korduvalt vallutavad oma klientide südamed vaatamata päris tõsistele tagasilöökidele? Mis on mustrid suhtumises ja tegevustes hinnatud toodete/teenuste puhul? Aga vihatud toodete/teenuste puhul?

a. Definitsioon ja komponendid (mis see on ja millest koosneb)

b. Inimesed (sihtrümad, panustajad, seotud isikud)

c. Väärtuspakkumine ja eesmärgid

 

Mis on väärtus ning kuidas seda määratleda ja mõõta. Kellele on vaja väärtust luua ja kellele tegelikult mitte. Mis on tähtis ja mis on kasutu koorem, kuidas olla aus ja enesekriitiline meeskonnana.

2. Kogemuse kujundamine (UX design)

 

Mis see tegelikult on? Kes kujundavad kogemuse? Mis muutub siis, kui sellesse teadlikult investeerida? Kogemuse kujundaja ei pea olema disainer aga protsessi juhtiv spetsialist peaks olema psühholoogi rollis.

 

a. Definitsioon ja komponendid (mis see on ja millest koosneb)

b. Inimesed (kes panustab kasutaja kogemuse kujundamisse)

c. Tulemuslikkus

 

3. Kuvand (Branding)

 

Märgid, pildid ja värvid, kuidas need koos sõnumitega tõhusalt eesmärkide saavutamiseks rakendada. Kui palju on mõistlik sellesse investeerida ja mida selle tulemusena oodata? Rahvusvahelise teooria tutvustus, praktilised näiteid ja kogetud õppetunnid eelneva rakendamisel.

 

a. Visuaalne kommunikatsioon (sõnumid ja trendid)

b. Kui palju sellesse investeerida

c. Mida mitte loota, et kuvand lahendab

 

4. Tellija näitega praktiline töö

Analüüsime metoodikat ja arutame, millist praktikat saaks kasutada tellija konkreetse näite puhul.  

a. Kaardistamine

b. Arutelu ja täiendavate teooriate ja kogemuste tutvustamine

c. Metoodikad jõudmaks erimeelsusest kokkuleppeni

 

Tulemus: Meeskond on teadlik toote/ teenuse omadustest hierarhiliselt (oskus ja kokkulepe eristada kandvaid, tähtsaid ja toetavaid komponente). Arusaam kogemuse kujunemisest ja kuidas seda juhtida. Mida oodata ja mida mitte visuaalselt kuvandilt (logo ja stiil).

Töötamise viis: Tutvustav esitlus koos praktiliste näidetega, modereeritud grupitöö, koosloomise praktiline harjutus.

Koolituse maht vastavalt soovile ja vajadustele, Vastavalt aja raamile saab kõiki teemasid käsitleda koos, aga ka eraldi ja valida süvenemise astme: terve programm (kõik kolm teemat koos) minimaalselt 1 päev ilma kliendi näidetega töötamiseta, koos praktilise tööga 2 päeva.

 

Võib valida ka ühe konkreetse teema/ valdkonna, iga teema kohta eraldi maksimaalselt 2-päevane koolitus, minimaalselt 1-päevane koolitus (8 tundi koos praktilise tööga või 4 tundi ilma näideteta).

Läbiviija: Aadi Tegova, toote omanik (DevOps ja ITIL sertifikaat), endine Tartu Ülikooli kogemuskujunduse juht, projektijuht ja loovjuht, Playtech Estonia kunstiline juht (klientidega läbirääkija ja tootmise meeskonna juht).

Koolitust saab tellida sisekoolitusena grupile suurusega 2-15 inimest. Koolituse täpne sisu, ülesehitus ja lõplik programm valmib koostöös tellijaga koolitusele eelnevate läbirääkimiste käigus. 

 

Võta meiega ühendust ja me loome sinu jaoks sobiva pakkumise! 

bottom of page